Projektitutkija / tutkija, markkinointi- tai kuluttajakäyttäytyminen

Vaasan yliopistossa me ajattelemme ennakkoluulottomasti rakentaaksemme kestävän tulevaisuuden. Olemme tutkimuksen ja opetuksen laatuun panostava ja aikamme haasteisiin tarttuva yliopisto. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Olemme tunnettuja koulutuksen korkeasta laadusta ja innostavista opettajistamme. Yliopistomme ytimen muodostaa kauppatieteiden, tekniikan sekä hallinto- ja viestintätieteiden korkeatasoinen osaaminen. Tieteenalakohtaista tutkimusta täydentävät ilmiölähtöiset tutkimusalustamme.

Haemme Markkinoinnin ja viestinnän akateemiseen yksikköön projektitutkijaa/tutkijaa Terveellisemmäksi reformuloitujen menestysruokatuotteiden yhteiskehittäminen Etelä-Pohjanmaalla –tutkimushankkeeseen. Tehtävä täytetään hakijan pätevyydestä riippuen joko projektitutkijan tai tutkijan tehtävänä. Tehtäväkausi alkaa 1.10.2020 tai sopimuksen mukaan jatkuen työn täysi- tai osapäiväisyydestä riippuen syksyyn 2021 tai aina kevääseen 2022 asti. Tehtävässä on koeaika. Töiden pääasiallinen suorituspaikka on Seinäjoki.

Sinun roolisi:

Haemme nyt markkinoinnin tai kuluttajakäyttäytymisen projektitutkijaa/tutkijaa Terveellisemmäksi reformuloitujen menestysruokatuotteiden yhteiskehittäminen Etelä-Pohjanmaalla -tutkimushankkeeseen. Tehtävä sijoittuu Markkinoinnin ja viestinnän akateemisessa yksikössä (School of Marketing and Communication) toimivaan Kulutustutkimus ja asiakasarvon luominen -tutkimusryhmään.

Projektitutkijana/tutkijana voit olla äskettäin väitellyt, jatko-opintojasi suorittava tai niiden aloittamista harkitseva. Tärkeimmät työtehtäväsi koostuvat 1) kuluttajatutkimusten suunnitteluun ja toteutukseen osallistumisesta osana hanketiimiä, 2) yhteyksien luomisesta ja vaalimisesta hankkeen eri sidosryhmiin ja 3) hankehallinnosta vastaamisesta.

Kesällä 2020 alkanut Terveellisemmäksi reformuloitujen menestysruokatuotteiden yhteiskehittäminen Etelä-Pohjanmaalla -hanke pyrkii tuottamaan ymmärrystä siitä, millaisia innovatiivisia tuotteita, palveluita ja niiden yhdistelmiä kaupallisten toimijoiden tulee kehittää kuluttajien hyvinvointipyrkimysten tukemiseksi. Hankkeen rahoittajina ovat Business Finland (EAKR) ja alueen elintarvikealan yritykset. Tutkimuskumppaneina toimivat Turun yliopisto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Projektitutkijan/tutkijan vuosittainen työaika on 1612 tuntia. Työskentely voi olla myös osa-aikaista. Työtehtävistä sovitaan tarkemmin vuosittain laadittavassa kokonaistyöaikasuunnitelmassa.

Odotamme sinulta:

Projektitutkijana sinulla on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Arvioidessamme ansioitasi otamme huomioon tutkimusnäytöt, mahdolliset jatko-opintosuoritukset ja julkaisut. Eduksi katsotaan sekä määrällisten että laadullisten analyysimenetelmien hyvä hallinta. Sinulla on hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä suomeksi että englanniksi.

Tutkijana sinulla on soveltuva tohtorin tutkinto tai loppuvaiheessa olevat tohtoriopinnot. Arvioidessamme ansioitasi otamme huomioon myös pedagogisen kokemuksen ja osaamisen. Hallitset myös tieteellisen tekstin kirjoittamisen. Sinulla on hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä suomeksi että englanniksi.

Palkkaus:

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Projektitutkijan tehtävä sijoittuu vaativuustasolle 3-4 (2258-2563 €/kk) ja tutkijan vaativuustasolle 5 (2967 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hae tehtävää:

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 18.9.2020.

Lisätietoja tehtävästä:

  • Professori Harri Luomala, p. 029 449 8461
  • Päällikkö, lähipalvelut ja johdon palvelut Kaisu Piirainen, p. 029 449 8428

Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)univaasa.fi

Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa