Päiväkodin johtaja

Steinerpäiväkoti Pajulintu on yhdistyspohjainen kaupungin palvelusetelillä toimiva päiväkoti, jossa on noin 90 lasta ja noin 20 työntekijää. Lapsiryhmiä on tällä hetkellä 7.

Etsimme nyt Pajulintuun vakituiseen työsuhteeseen vahvat johtajuuden taidot omaavaa timanttisista johtajaa.

Työ on monipuolista ja mielenkiintoista työtä, jossa saat sekä kehittää että kehittyä. Johtajana olet työpaikan kapteeni, joka kantaa vastuuta ja toisaalta jakaa sitä muiden kanssa. Tätä työtä tehdään yksin mutta yhdessä!

Johtajana otat kokonaisvastuun päiväkodin toiminnallisesta ja hallinnollisesta johtajuudesta yhteistyössä päiväkotia ylläpitävän kannatusyhdistyksen hallituksen kanssa sekä taloustiimin, johon kuuluu pieni tilitoimisto. Lisäksi vastaat päiväkodin pedagogiikasta, sen kehittämisestä ja arvioinnista yhteistyössä päiväkodin henkilöstön kanssa. Työn pääpaino on hallinnollisissa tehtävissä ja moniammatillisen yhteistyöverkoston tapaamisissa, vaikka tilanteen vaatiessa olet joustava työtehtävissäsi. Työssäsi edistät työhyvinvointia kuuntelemalla, innostamalla ja kannustamalla henkilöstöä. Lapset ja perheet kohtaat lämpimästi ja arvostavasti.

Päiväkodissamme vaalimme kiireetöntä tunnelmaa ja mahdollisuutta kohdata jokainen lapsi yksilöllisesti. Meille on tärkeää tukea lasten kaveritaitoja ja yhteisleikkiä toimimalla pienryhmissä. Pohdimme ja ideoimme toimintaa yhdessä lasten kanssa heidän mielenkiinnon kohteidensa mukaan. Toiminnallisuus ja monipuolinen luovien menetelmien käyttäminen sekä luonnossa liikkuminen ja satujen maailmasta ammentaminen ovat meille Pajulinnussa tärkeitä toimintaamme ohjaavia arvoja, samoin kuin puhdas, luonnonmukaisesti tuotettu ja omassa keittiössämme valmistettu luomuruoka. Tärkeä osa Pajulinnun toimintaa on koko päiväkotiyhteisön yhteen kokoavat juhlaperinteet, jotka rytmittävät vuoden kiertoa päiväkodissa.

Sinulta odotamme päiväkodin johtajan tehtävään soveltuvaa koulutusta, hyviä vuorovaikutustaitoja, johtamisosaamista ja vankkaa pedagogista osaamista. Steinerpedagogisen perehtyneisyyden puuttuminen ei ole este tehtävään valituksi tulemiselle, kiinnostus ja arvojen jakaminen sekä kouluttautuminen työnohessa riittävät.

PÄIVÄKODIN JOHTAJAN TYÖNKUVA

Pedagogiikan johtaminen (mm. toimintakulttuurin kehittäminen ja arviointi). Steinerpedagoginen koulutus ja osaaminen katsotaan eduksi mutta se ei ole edellytys valituksi tulemiselle. Steinerpedagogista koulutusta on tarjolla ja siihen osallistuminen on edellytys, mikäli valitulta henkilöltä se puuttuu.

Henkilöstöjohtaminen (mm. henkilöstön resurssin suunnittelu ja käyttäminen, moniammatillisen henkilöstön johtaminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työyhteisön hyvinvointi)

Talousjohtaminen (mm. budjetointi, määrärahat, ostot ja talouden seuranta) yhteistyössä kirjanpitäjän kanssa.

Palvelujohtaminen (mm. asiakaspalvelutyö, palveluohjaus ja toimipaikkojen lapsipaikkaresurssin hallinta)

Sidosryhmäyhteistyö ja viestintä (mm. yhteydenpito yhteistyötahoihin)

Digijohtaminen (digitalisaation johtaminen liittyy laajasti varhaiskasvatuksessa toimintaympäristön digitalisaatioon: esimerkiksi lasten, perheiden ja henkilöstön tietosuojasta ja -turvasta huolehtiminen, digipedagogiikan kehittämisvalmiudet sekä viestinnän kehittäminen perheiden kanssa)

Viikoittainen vanhempien, hallituksen, koulun, kaupungin ja muiden viranedustajien kanssa käytävä yhteistyö, sijaisjärjestelyt, käytännöt, työsopimukset, tuntilistat, tavaroiden tilaukset, viesteihin vastaaminen, puhelut, steinerkasvatusliiton kokouksiin osallistuminen jne.

Pajulintu on perustettu Seinäjoelle vuonna 1990 luvun alussa. Toimimme luonnonmukaisesti rakennetussa omassa kiinteistössä kehittyvän Piirin alueen reunalla Huhtalan kaupungin osassa. Toimintaamme ohjaavat Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen opetussuunnitelma, jonka lisäksi steinerpedagoginen suuntautuneisuutemme näkyy monissa perinteissämme, materiaalivalinnoissamme ja työskentelytavoissamme.

Pajulinnussa pääset osaksi ammattitaitoista, kokenutta ja yhteisöllistä työyhteisöä. Käytössäsi on yksityinen työterveyshuolto ja vuosittainen koulutusmääräraha sekä muita henkilöstöllemme tarjoamia etuisuuksia.

Tehtävä: Päiväkodin johtaja. Varhaiskasvatuslain (540/2018 31 §:n mukaan päiväkodin johtajan kelpoisuusvaatimus on 1.1.2030 alkaen varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito, jollei hänen kelpoisuutensa päiväkodin johtajan virkaan määräydy varhaiskasvatuslain 75 §:n siirtymäsäännöksen mukaan.

Työkokemus: 1-5 vuotta

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Palkkaus: Päiväkodin johtajan palkka määräytyy AVAINTA-TESin mukaan tai neuvottelemalla palkkaehdotuksen mukaisesti.

Työ alkaa 1.1.2023

Vapaamuotoiset hakemukset ja palkkatoiveet: johtokunta.pajulintu@gmail.com 16.10.22 mennessä.

Lisätiedot: Yhdistyksen varapuheenjohtaja Mia Ulvilalta, miaulvila@gmail.com tai 0452763996 (arkisin 10-15)

Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa

/wp-content/uploads/2018/01/into-logo.jpg

Into Seinäjoki Oy on Seinäjoen kaupungin kehitysyhtiö. Asiakkaitamme ovat aloittavat, kehittyvät ja alueelle sijoittuvat yritykset. Autamme asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään Seinäjokea entistä paremmaksi liiketoimintaympäristöksi.

www.intoseinajoki.fi

Tietosuojaseloste

Wordpress-sivustot toteuttaa Myynninmaailma Oy. Tampere, Oulu ja Seinäjoki.