Projektityöntekijän sijainen, Preppaamo

Selmu ry hakee

projektityöntekijän sijaista Preppaamo -hankkeeseen

Preppaamo on Selmu ry:n vuodesta 2015 asti pyörinyt ESR-hanke, jonka tavoitteena on edistää kulttuuri- ja tapahtuma-alasta kiinnostuneiden työttömien työnhakijoiden sijoittumista alan työelämään tai opiskelujen pariin. Toiminnassa on jonkin verran yhtäläisyyksiä esimerkiksi nuorten työpajatoimintaan. Työtehtävä tarjoaa mahdollisuuden työskennellä kulttuuri- ja tapahtuma-alan näköalapaikalla laajasti verkostoituneen työnantajan palveluksessa kulttuuri- ja sosiaalialan mielenkiintoisessa ja haastavassa risteyskohdassa.

Projektityöntekijän työtehtäviin kuuluu hankkeeseen valittujen asiakkaiden ohjaaminen, kannustaminen, motivointi ja uravaihtoehtojen pohtiminen. Lisäksi työtehtäviin kuuluu asiakkaille suunnattujen työprojektien soveltuvuuden arviointi ja koordinointi sekä yhteydenpito tilaaja-asiakkaisiin. Työtä tehdään parityönä hankkeessa vakituisesti työskentelevän projektityöntekijän kanssa.

Työtehtävän hoitaminen edellyttää aikaisempaa ohjauskokemusta sekä hyviä vuorovaikutus- ja motivointitaitoja. Eduksi katsotaan aikaisempi kokemus kohderyhmän kanssa työskentelystä sekä kokemus kulttuuri- ja tapahtuma-alasta työn, opintojen tai harrastuneisuuden kautta. Aikaisempaa kokemusta ESR-hankkeista ei edellytetä.

Avoinna oleva työtehtävä on määräaikainen hoitovapaan sijaisuus, jonka kesto on noin kuusi kuukautta. Työ sisältää jonkin verran myös ilta- ja viikonlopputöitä. Työ alkaa tammikuussa 2020.

Haku päättyy 27.10.2019. Ansioluettelo ja vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen petteri@selmu.fi.

Lisätiedot ja kysymykset:Petteri Lehtola, petteri@selmu.fi Puh. 040 351 9982.