Toimintaterapeutti

Seinäjoen terveyskeskuksessa on haettavana ma 27.1.2020 klo 15 mennessä toimintaterapeutin toimi, joka täytetään 4.3.2020 alkaen.

Toimintaterapeutin asiakkaat ovat pääosin alle kouluikäisiä ja kouluikäisiä lapsia. Työ painottuu arvio- ja ohjauskäynteihin sekä lyhyisiin terapiajaksoihin, pääosin toimitiloissa, mutta myös asiakkaan omassa toimintaympäristössä.

Pätevyysvaatimuksena toimintaterapeutin toimeen on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja Valvira-rekisteröinti. Lisäksi hakijalta toivotaan työkokemusta lasten ja aikuisten toimintaterapiasta.

Toivomme hakijalta innostusta asiakkaiden ja perheiden kanssa työskentelyyn, oma-aloitteisuutta, aktiivista ja itsenäistä työotetta sekä myönteistä suhtautumista työn kehittämiseen. Valinnassamme painotamme hakijan sopivuutta ko. tehtävään.
Toimintaterapeuttien työtilat sijaitsevat Nurmon Hyllykalliolla. Työ edellyttää oman auton käyttöä. Seinäjoen terveyskeskus toimii opetusterveyskeskuksena.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä työterveyshuollon antama hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 pykälän 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain (48§) edellyttämää rokotussuojaa. Toimessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Seinäjoki on savuton työpaikka.

Lisätietoja haettavana olevasta toimesta antaa:
osastonhoitaja Miia Näppä, p. 044 470 0434, miia.nappa(at)seinajoki.fi

Toimea haetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta, työavain 270585. Hakemukseen tulee liittää keskeiset työ- ja opintotodistukset (opintotodistuksesta tulee näkyä arvosanat) PDF-tiedostona, yksittäisen liitteen koko on enintään 1 Mt).

Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa

/wp-content/uploads/2018/01/into-logo.jpg

Into Seinäjoki Oy on Seinäjoen kaupungin kehitysyhtiö. Asiakkaitamme ovat aloittavat, kehittyvät ja alueelle sijoittuvat yritykset. Autamme asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään Seinäjokea entistä paremmaksi liiketoimintaympäristöksi.

www.intoseinajoki.fi

Tietosuojaseloste

Wordpress-sivustot toteuttaa Myynninmaailma Oy. Tampere, Oulu ja Seinäjoki.