Toimintaterapeutin toimi

Seinäjoen terveyskeskuksessa on haettavana ti 15.10.2019 klo 15 mennessä

Toimintaterapeutin toimi

Toimintaterapeutin asiakkaat ovat pääosin alle kouluikäisiä ja kouluikäisiä lapsia. Työ painottuu arvio- ja ohjauskäynteihin sekä lyhyisiin terapiajaksoihin, pääosin toimitiloissa, mutta myös asiakkaan omassa toimintaympäristössä.

Työhön sisältyy jonkin verran myös aikuisten toimintaterapiaa yksilökäynteinä sekä kaupunginsairaalan kuntoutusosaston (Y1) potilaiden toimintaterapian konsultaatio, arvio- ja terapiatyötä sekä apuvälinearvioita.

Pätevyysvaatimuksena toimintaterapeutin toimeen on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja Valvira-rekisteröinti. Lisäksi hakijalta toivotaan työkokemusta lasten ja aikuisten toimintaterapiasta.

Toivomme hakijalta innostusta asiakkaiden ja perheiden kanssa työskentelyyn, oma-aloitteisuutta, aktiivista ja itsenäistä työotetta sekä myönteistä suhtautumista työn kehittämiseen. Valinnassamme painotamme hakijan sopivuutta ko. tehtävään.
Toimintaterapeuttien työtilat sijaitsevat Nurmon Hyllykalliolla. Työ edellyttää oman auton käyttöä. Seinäjoen terveyskeskus toimii opetusterveyskeskuksena.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä työterveyshuollon antama hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 pykälän 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain (48§) edellyttämää rokotussuojaa.

Toimintaterapeutin toimi täytetään 1.1.2020 alkaen.

Toimessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Seinäjoki on savuton työpaikka.

Lisätietoja haettavana olevasta toimesta antavat:
osastonhoitaja Miia Näppä, p. 044 470 0434, miia.nappa@seinajoki.fi
hoitotyön johtaja Marita Kojola, p. 044 425 5306, marita.kojola@seinajoki.fi

Toimea haetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta, työavain 252514. Hakemukseen tulee liittää keskeiset työ- ja opintotodistukset (opintotodistuksesta tulee näkyä arvosanat) PDF-tiedostona, yksittäisen liitteen koko on enintään 1 Mt).

Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa

/wp-content/uploads/2018/01/into-logo.jpg

Into Seinäjoki Oy on Seinäjoen kaupungin kehitysyhtiö. Asiakkaitamme ovat aloittavat, kehittyvät ja alueelle sijoittuvat yritykset. Autamme asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään Seinäjokea entistä paremmaksi liiketoimintaympäristöksi.

www.intoseinajoki.fi

Tietosuojaseloste

Wordpress-sivustot toteuttaa Myynninmaailma Oy. Tampere, Oulu ja Seinäjoki.