Palveluneuvoja, kaupunginsairaala

Seinäjoen terveyskeskuksessa on haettavana pe 17.5.2019 klo 15 mennessä

Palveluneuvojan toimi, kaupunginsairaala

Seinäjoen kaupunginsairaalassa on 139 sairaansijaa. Sairaalassa on 4 osastoa (kuntoutusosasto, akuuttiosasto, jatkohoito-osasto ja psykogeriatrinen osasto) ja kotisairaala. Sairaala tekee tiivistä yhteistyötä ikäihmisten palveluiden kanssa pyrkien turvaamaan osaltaan ikäihmisten laadukasta kotona asumista. Hoitojaksot sairaalassa ovat lyhyitä (4 – 14 vrk) ja perustuvat lääketieteellisiin tarpeisiin ja kuntoutustarpeeseen.

Sairaalan osastoilla keskeinen tehtävä on palveluneuvonta ja -ohjaus: palvelutarpeen arvioinnista vastaaminen, sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus sekä niiden dokumentointi. Lisäksi työssä on olennaista kartoittaa potilaan arjen toimintakyvyn rajoitukset ja voimavarat, käytössä olevat palvelut, asuinympäristö ja sosiaalinen tilanne sekä etuudet. Työtehtävät painottuvat sairaalahoidon aikana ilmenneisiin tarpeisiin.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on geronomin (AMK) tai sosionomin (AMK) tutkinto ja laillistus.

Toivomme sinulta asiakaslähtöistä ja asiakkaan voimavaroja tukevaa työskentelyä. Odotamme, että sinulla on aktiivinen ja itsenäinen työote, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä kiinnostusta ammattitaidon ja työyhteisön kehittämiseen. Aikaisempi kokemus ikääntyneiden parissa tehtävästä vastaavasta työstä katsotaan eduksi.

Työ alkaa 1.6.2019 tai sopimuksen mukaan.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä työterveyshuollon antama hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Toimessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Seinäjoki on savuton työpaikka.

Lisätietoja haettavana olevan toimen osalta antavat

sairaalan ylilääkäri Pauliina Pippola, p. 044 425 5840, pauliina.pippola@seinajoki.fi
hoitotyön johtaja Marita Kojola, p. 044 425 5306, marita.kojola@seinajoki.fi

Toimea haetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta, työavain 231577. Hakemukseen tulee liittää keskeiset työ- ja opintotodistukset PDF-tiedostona, yksittäisen liitteen koko on enintään 1 Mt.

Tarvittaessa toimea voi hakea kirjallisesti. Hakemus liitteineen (ansioluettelo/nimikirjaote, keskeiset opinto- ja työtodistusjäljennökset) tulee toimittaa osoitteella Seinäjoen terveyskeskus/hallinto, Koskenalantie 18, 60220 SEINÄJOKI. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa

/wp-content/uploads/2018/01/into-logo.jpg

Into Seinäjoki Oy on Seinäjoen kaupungin kehitysyhtiö. Asiakkaitamme ovat aloittavat, kehittyvät ja alueelle sijoittuvat yritykset. Autamme asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään Seinäjokea entistä paremmaksi liiketoimintaympäristöksi.

www.intoseinajoki.fi

Tietosuojaseloste

Wordpress-sivustot toteuttaa Myynninmaailma Oy. Tampere, Oulu ja Seinäjoki.