Omavalmentaja

Seinäjoen kaupunki etsii työllisyyden kuntakokeilun joukkoon osaavaa ja innostunnutta OMAVALMENTAJAA määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 2.5.2022 – 31.12.2022 rakentamaan vaikuttavia työllisyyspalveluita sekä entistä tiiviimpiä yhdyspintoja työllisyys-, sosiaali- ja terveyspalveluiden välille.

Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kohderyhmänä ovat työttömänä työnhakijana ja työvoimapalveluissa olevat alle 30-vuotiaat, kaikki maahanmuuttajat ja kaikki Kelan työttömyysetuuksilla olevat henkilöt. Kokeilukunta vastaa näiden asiakasryhmien julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden (TE-palveluiden) tarjoamisesta.

Omavalmentaja on asiakkaan henkilökohtainen vastuutyöntekijä, hän antaa asiakkaalle henkilökohtaista palvelua niin pitkälle kuin mahdollista ja varmistaa omalla valmentavalla työotteellaan sen, että asiakas tulee kuulluksi. Omavalmentajan työote on ihmistä kunnioittava, arvostava ja ratkaisukeskeinen. Työssä korostuu osaavan työvoiman saatavuus, rakenteellisen työttömyyden alentaminen sekä syrjäytymisen ehkäisy.

Omavalmentaja tuntee alueellisen ja paikallisen työmarkkinatilanteen. Henkilöllä tulee olla työelämän, yhteiskuntarakenteen, työelämäosallisuuden ja sosiaalisen osallisuuden tuntemusta. Omavalmentaja on asiakastyön vuorovaikutuksen ammattilainen. Työssä korostuu työllistymis- ja koulutuspolkujen räätälöinti asiakkaille valmennuksellisella työotteella sekä työnhakija- ja työnantaja-asiakkaiden ohjaus ja tuki.

Omavalmentaja työskentelee eri asiakkuusryhmien kanssa, näitä ovat henkilöasiakkaat, työllisyydenhoidon moniammatillinen toimijaverkosto, välityömarkkinatoimijat, koulutusorganisaatiot sekä työnantajat ja yritykset. Tehtävässä tarvitaan itsenäistä työotetta ja myös hyviä tiimityöskentelytaitoja. Työtehtävät voivat sisältää sekä yksilö- että ryhmäohjausta.
Kuntakokeilussa tehdään työllisyyden kuntakokeiluja koskevan lain mukaisia tehtäviä.

Eduksi katsotaan:
– työttömien palvelujen ja palvelujärjestelmien tuntemus
– työllisyyspalvelujen lainsäädännön ja ohjeistuksen tuntemus
– työmarkkina- ja koulutusjärjestelmäosaaminen
– asiakaslähtöinen, ratkaisukeskeinen ja kehittävä työote
– vuorovaikutus-, tiimi-, ja verkostoyhteistyötaidot.
– mahdollisuus oman auton käyttöön

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai muu koulutus ja laaja työkokemus alalta.

Hakeminen ja lisätiedot

Hae paikkaa kuntarekryn kautta.

Lisätietoja työllisyyden kuntakokeilusta: https://www.seinajoki.fi/tyollisyydenkuntakokeilu/

Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa

/wp-content/uploads/2018/01/into-logo.jpg

Into Seinäjoki Oy on Seinäjoen kaupungin kehitysyhtiö. Asiakkaitamme ovat aloittavat, kehittyvät ja alueelle sijoittuvat yritykset. Autamme asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään Seinäjokea entistä paremmaksi liiketoimintaympäristöksi.

www.intoseinajoki.fi

Tietosuojaseloste

Wordpress-sivustot toteuttaa Myynninmaailma Oy. Tampere, Oulu ja Seinäjoki.