Koordinaattori

Koordinaattori (digitalisaation edistäminen ja palvelujen kehittäminen)

Talouspalvelujen tulosalueella tietohallinnon tulosyksikköön sijoittuva koordinaattorin tehtävä on haastava koordinointi-, asiantuntija ja kehittämistehtävä.

Koordinaattori toimii kokonaisarkkitehtuuripäällikön apuna asiakaslähtöisten palvelujen asiantuntijana ja kehittäjänä digitalisaatiota hyödyntäen, perusajatuksena digitalisaation systemaattinen lisääminen Seinäjoen kaupungin palveluissa ja prosessien tehostaminen, myös taloushyötyjä aikaansaaden.

Lisäksi koordinaattorin tehtävänä on edistää työllään kokeilukulttuuria, uudenlaista ajattelua, prosessitehokkuutta ja mm. mobiilisovellusten ja älykkäiden ratkaisujen hyödyntämistä lähellä palvelujen käyttäjiä halutaan edistettävän kaupungin palvelujen kehittämisessä. Ydintä on mahdollistaa, että kaikki toimialat ja Into Seinäjoki ovat mukana digitalisaation edistämisessä.

Digipilotit ja –kokeilut ovat mahdollisia ja toivottavia. Niissä tehtävänhoitoon kuuluu suunnittelu- ja koordinointi- ja sidosryhmäyhteistyötä. Projekteissa (tietohallinnossa, asiakaslähtöisen digitalisaation kehittämiseen liittyen) koordinaattori toimii kokonaisarkkitehtuuripäällikön apuna tavoitteena mahd. hyvä projektihallinta tällä kentällä.

Viestintä tehdään yhteistyössä viestintäpalvelujen kanssa. Edistetään näkyvästi digitalisaatiota kaupungilla

Koordinaattori toimii digityöryhmän sihteerinä ja Celkee -ohjelman pääkäyttäjänä ja Celkee -henkilöstön osallistaminen pilotin ohjausryhmän valmistelevana sihteerinä talouspalveluissa.

Toimi täytetään määräaikaisesti 31.3.2021 saakka. Toimen vastaanottaminen 1.4.2020 tai sopimuksen mukaan.

Lue lisää ja hae 20.3.2020 mennessä