Hankinta-asiantuntija

Seinäjoen kaupunki hakee osaavaan joukkoonsa:
Hankinta-asiantuntijaa

Nyt rekrytoitavan hankinta-asiantuntijan erityisosaamisalueena tulee olemaan sosiaali- ja terveysalan hankinnat. Tehtäviin kuuluu mm. valmistella hankintoja, hankintapäätöksiä ja toteuttaa kilpailutuksia. Hankinta-asiantuntija osallistuu myös laaja-alaisesti hankintojen kehittämiseen ja asiakkaiden neuvontaan alansa asiantuntijana.

Hankinta-asiantuntijana toimiminen edellyttää vahvaa julkisten hankintojen periaatteiden osaamista ja kaupallisen alan toimintamallien tuntemusta sekä kykyä soveltaa niitä kaikkiin organisaation suorittamiin hankintoihin. Hankintojen valmistelussa hankinta-asiantuntija vastaa mm. hänelle määrättyjen kokonaisuuksien perusteiden keräämisestä yhdessä asiakkaan kanssa ja edelleen niiden muokkaamisesta hankintakokonaisuudeksi. Hankinta-asiantuntija laatii tarjouspyyntöjä, tarjousvertailuja, päätösesityksiä, tilauksia ja sopimuksia. Tehtävien tehokas toteuttaminen edellyttää hyviä ja monipuolisia tietoteknisiä taitoja sekä itsenäistä työskentelyotetta.

Hankinta-asiantuntija työskentelee Seinäjoen kaupungin materiaalihallinnossa, jossa tukena on asiantunteva kollegaverkosto. Seinäjoen materiaalihallinnon tehtävänä on vastata keskitetysti kaupungin tavara- ja palveluhankintojen toteuttamisesta sekä tuottaa varasto – ja hankintapalveluja kaupunkikonsernille ja sen sidosryhmille.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai opistotason tutkinto ja riittävä kokemus julkisista hankinnoista. Edellytämme, että sinulla on hyvät tietojärjestelmätaidot.

Eduksi katsomme sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön tuntemuksen. Arvostamme kokemusta julkisista hankinnoista ja kilpailutusten läpiviennistä itsenäisesti. On eduksi, jos tunnet jo valmiiksi hyvin hankintalain. Toivomme, että sinulla on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä itsenäistä ongelmanratkaisukykyä. Arvostamme kykyä omaksua nopeasti uutta. Toivomme sinulta myös tarkkuutta, paineensietokykyä ja innostusta julkisiin hankintoihin.

Hakemukset on jätettävä 30.11.2021 klo 15 mennessä Kuntarekry.fi -palvelun kautta

Lisätietoja tehtävästä antaa hankintajohtaja Päivi Sivonen, paivi.sivonen@seinajoki.fi. Puh. 050 4758811. Lue lisää kaupungin sivuilta.

Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa