Lehtori, sosiaaliala

Kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK – paras korkeakoulu opiskelijalle

Seinäjoen ammattikorkeakoulu hakee toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 1.8.2020 alkaen:

Lehtori, sosiaaliala

Lehtorin tehtäväalueena ovat opetus- ja ohjaustehtävät sekä tutkimus- ja kehittämistehtävät. Opetus- ja ohjaustehtävät kohdentuvat laajasti sosiaalialan ammattityöhön liittyvään osaamiseen.  Erityisenä opetusalueena on ryhmien ohjaaminen toiminnallisilla ja luovilla menetelmillä. Tehtävään kuuluu myös osallistumista TKI-toimintaan.

Lehtorin tehtäväkuvaan sisältyy:
– opetuksen suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen
– opiskelijoiden ohjaus
– tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin osallistuminen
– kansallinen ja kansainvälinen verkostoyhteistyö

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät ammattikorkeakouluista annetun asetuksen 1129/2014 mukaisesti.  Edellytämme hakijalta ylempää korkeakoulututkintoa yhteiskunta- ja/tai käyttäytymistieteissä, alan työkokemusta sekä pedagogista koulutusta. Lehtorin tulee kolmen vuoden kuluessa tehtävään nimittämisestä suorittaa vähintään 60 opintopisteen laajuinen opettajankoulutus, jollei hänellä ole sellaista tehtävään nimitettäessä. Lisäksi edellytämme kokemusta alan työtehtävistä, yhteistyötaitoja, innovatiivisuutta, joustavuutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Kansainvälisyysosaaminen ja valmius opettaa englanninkielellä katsotaan eduksi, kuten myös kokemus verkkopedagogiikasta.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät AVAINOTES:n mukaisesti ja eläke-edut kunnallisen eläkesäännön perusteella. Ennen tehtävän vastaanottamista hakijan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus. Tehtävän täytössä noudatetaan koeaikaa. Tehtävän sijoituspaikka on SeAMK Sosiaali- ja terveysala, Seinäjoki.

Hakemukset sähköisellä lomakkeella 8.5.2020 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antavat yksikön johtaja Päivi Rinne, puh. 040 830 4190 ja vs. koulutuspäällikkö Tua Niemelä, puh. 040 680 7068.

Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa

/wp-content/uploads/2018/01/into-logo.jpg

Into Seinäjoki Oy on Seinäjoen kaupungin kehitysyhtiö. Asiakkaitamme ovat aloittavat, kehittyvät ja alueelle sijoittuvat yritykset. Autamme asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään Seinäjokea entistä paremmaksi liiketoimintaympäristöksi.

www.intoseinajoki.fi

Tietosuojaseloste

Wordpress-sivustot toteuttaa Myynninmaailma Oy. Tampere, Oulu ja Seinäjoki.