Kehittäjäsosiaalityöntekijä

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA on hallinnollisesti organisoitunut Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n yhteyteen.

Haemme SONet BOTNIAan osaajaa Yhdessä aikuisuuteen – elämässä eteenpäin (YEE) -hankkeeseen Pohjanmaan maakuntien alueen ja Kanta-Hämeen (Riihimäki, Hausjärvi) osatoteutukseen:

Kehittäjäsosiaalityöntekijä

ajalle 1.1.2022-31.1.2023 tai sopimuksen mukaan. Työaika on 60 %.

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos on päätoteuttajana ESR-hankkeessa, jonka tarkoituksena on 16-25 -vuotiaiden lastensuojelun jälkihuollon asiakkaiden sekä alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tulleiden nuorten palvelujen ja aikuistumisen tuen vahvistaminen ja ko. nuorten taloudellisten, terveydellisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumisen edistäminen.

Hanke edistää STM:n Lastensuojelun jälkihuollon uudistamistyöryhmän (2020) esitysten toteutumista ja se ottaa huomioon myös eetoksen ja periaatteet, joita koronakriisistä selviytymiseen on esitetty.  Hankkeen osatoteuttajia ovat Pesäpuu ry, Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy ja Diakonissalaitos.

Hankkeen tavoitteena on:

  1.  vahvistaa kohderyhmän nuorten oikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista
  2. koota tietopohja kehittämistyön tueksi (valtakunnalliset kyselyt on jo toteutettu)
  3. kehittää integroituja palvelu- ja toimintamalleja vastaamaan konkreettisesti nuorten aikuisten tarpeisiin julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä sekä vahvistaa koordinaatiota
  4. vahvistaa monialaista yhteistoimintaa ja luoda uudenlaisia kehittämisen, oppimisen ja vaikuttamisen verkostoja ja vakiinnuttaa niiden toimintaa jälkihuollon rakenneuudistuksen edistymisen tueksi

Kehittäjäsosiaalityöntekijän tehtävässä pääset: 

  • kehittämään ja mallintamaan nuorilähtöistä asiakassuunnitelmaprosessia yhdessä nuorten ja verkostojen kanssa
  • tukemaan nuorten osallisuutta ja palveluiden välistä yhteistyötä vaikuttavan aikuistumisen tuen edistämiseksi
  • vaikuttamaan jälkihuollon kehittämiseen alueellisesti ja valtakunnallisesti esim. sosiaalinen raportointi, koulutukset
  • osallistumaan mukavaan, monipuoliseen ja aktiiviseen kehittäjäverkostoon
  • jatkamaan jo aloitettua kehittämistyötä yhdessä
  • nauttimaan kilpailukykyisestä palkasta, joustavista työtavoista ja etätyömahdollisuuksista

Kehittäjäsosiaalityöntekijän tehtävä voidaan täyttää jo hakuprosessin aikana tehtävään sopivan hakijan löytyessä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalityöntekijän koulutus: ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Arvostamme työkokemusta lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden palveluissa, lastensuojelun sosiaalityössä ja niiden kehittämisessä. Hanketyön osaaminen sekä palvelujärjestelmän tuntemus auttavat työssä. Ruotsin kielen käytännön sujuminen nuorten kanssa ja mallintamisosaaminen katsotaan eduksi. Sujuva kirjoittaminen ja tiedon jäsentäminen ovat tehtävässä tarvittavia valmiuksia.

Palvelusuhteen ehdot määräytyvät Avaintan mukaisesti ja eläke-edut KuEL:n perusteella. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävän sijoituspaikka on SONet BOTNIA, Vaasa tai SONet BOTNIA, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite tai SONet BOTNIA, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, Seinäjoki.

Tehtävän aloitus 1.1.2022 tai sopimuksen mukaan. Tehtävä voidaan täyttää jo hakuprosessin aikana sopivan hakijan löytyessä.

Hakemukset 7.12.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antavat kehitysjohtaja Arto Rautajoki p. 040 8300 366, arto.rautajoki@seamk.fi ja hankekoordinaattori Silva Sevola p. 040 8300 477, silva.sevola@seamk.fi

Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa

/wp-content/uploads/2018/01/into-logo.jpg

Into Seinäjoki Oy on Seinäjoen kaupungin kehitysyhtiö. Asiakkaitamme ovat aloittavat, kehittyvät ja alueelle sijoittuvat yritykset. Autamme asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään Seinäjokea entistä paremmaksi liiketoimintaympäristöksi.

www.intoseinajoki.fi

Tietosuojaseloste

Wordpress-sivustot toteuttaa Myynninmaailma Oy. Tampere, Oulu ja Seinäjoki.