Kehittäjäsosiaalityöntekijä, YEE-hanke

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA on hallinnollisesti organisoitunut Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n yhteyteen.

Haemme SONet BOTNIAan osaajaa Yhdessä aikuisuuteen – elämässä eteenpäin (YEE)- hankkeeseen Pohjanmaan maakuntien alueen ja Kanta-Hämeen (Riihimäki, Hausjärvi) osatoteutukseen:

Kehittäjäsosiaalityöntekijä

Tehtävä on osa-aikainen, 60 % työaika, ajalle 3.5.2021-31.12.2022 tai sopimuksen mukaan.

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos on päätoteuttajana ESR-hankkeessa, jonka tarkoituksena on lastensuojelun jälkihuollon asiakkaiden sekä kotoutumislain mukainen jälkihuoltoon oikeutettujen nuorten palvelujen ja aikuistumisen tuen turvaaminen poikkeusoloissa ja covid 19- kriisin jälkeen. Hanke tukee lastensuojelun asiakkaana olevien lastensuojelun sekä kotoutumislain mukaiseen jälkihuoltoon oikeutettujen lasten ja nuorten taloudellisten, terveydellisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumista. Niiden toteutumisessa on todettu monenlaisia pulmia. Hanke edistää Lastensuojelun jälkihuollon uudistamistyöryhmän (2020) esitysten toteutumista ja se ottaa huomioon myös eetoksen ja periaatteet, joita koronakriisistä selviytymiseen on esitetty.  Hankkeen osatoteuttajia ovat Pesäpuu ry, Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy ja Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö.

Hankkeen tavoitteita ovat mm. seuraavat:

  1. Hanke vahvistaa kohderyhmän nuorten oikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Se pyrkii eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä tasa-arvon ja osallisuuden edistämiseen. Hanke tukee kohderyhmän yhdenvertaisuutta, ehkäisee eriarvoisuutta sekä tukee mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumista ja osallisuutta myös pandemian oloissa.
  2. Hankkeessa kootaan tietopohja kehittämistyön tueksi
  3. Hanke kehittää integroituja palvelu- ja toimintamalleja vastaamaan konkreettisesti kohderyhmän tarpeisiin julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä sekä vahvistaa koordinaatiota.
  4. Hanke vahvistaa monialaista yhteistoimintaa ja luo uudenlaisia kehittämisen, oppimisen ja vaikuttamisen verkostoja ja vakiinnuttaa niiden toimintaa jälkihuollon rakenneuudistuksen edistymisen tueksi

Kehittäjäsosiaalityöntekijä vastaa uudenlaisten toimintamuotojen kehittämisestä perustyössä sosiaalityöntekijän rinnalla eri sosiaalityön tasoilla:

  • jälkihuollossa asioivien nuorten tai asiakasryhmän elämäntilanteisiin sekä toimintakykyyn liittyvissä muutos- ja kuntoutusprosesseissa
  • eri kuntien ja muiden organisaatioiden käytäntöjen ja työyhteisöjen toimintakulttuurien ja palvelujen kehittämisen tukena (tuotteet, mallit, ratkaisut) =>
  • paikallisten ja alueellisten käytäntöjen mallintaminen, joita on mahdollista jakaa alueiden välillä ja valtakunnallisesti esim. Innokylä, seminaarit ja muut hankkeen kanavat).
  • vastaa paikallisten kehittäjäryhmien yhteistyöstä ja ylisektoraalisesta yhteistyöstä; mukana pilottitoiminnassa tarpeen ja osaamisalueiden mukaan
  • jälkihuollossa asioivia nuoria ja heidän palvelujaan koskevan tiedontuotannon kytkeminen paikallisiin ja maakunnallisesti muodostettaviin rakenteellisen sosiaalityön käytäntöihin esim. sosiaalinen raportointi
  •  osallistuu osatoteuttajayhteistyöhön ja kansallisen tason yhteistyöhön tarpeen mukaan sisällöllisenä asiantuntijana sekä osallistuu hankkeen tiedottamiseen ja viestintään. Kehittäjäsosiaalityöntekijän tehtävä voidaan täyttää jo hakuprosessin aikana tehtävään sopivan hakijan löytyessä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalityöntekijän koulutus: ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Hakijalta edellytetään työkokemusta lasten, nuorten ja perheiden palveluista tai lastensuojelun sosiaalityöstä ja/tai sen kehittämisestä. Hanketyön tuntemus ja osaaminen. Ruotsin kielen käytännön sujuminen nuorten kanssa ja mallintamisosaaminen katsotaan eduksi. Sujuva kirjoittaminen ja tiedon jäsentäminen ovat myös tehtävässä tarvittavia valmiuksia.

Tarjoamme työntekijälle mahdollisuuden olla mukana kehittämässä sosiaalialan osaamista ja kehittämistyötä kohderyhmän nuorten palveluissa ja aikuistumisen tuen turvaamisessa. Lisänä saat motivoituneen työyhteisön, jossa etätyö ja joustavat työskentelytavat ovat jo arkea.

Palvelusuhteen ehdot määräytyvät AVAINTESin mukaisesti ja eläke-edut KuEL:n perusteella. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävän sijoituspaikka on SONet BOTNIA, Vaasa tai SONet BOTNIA, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite tai SONet BOTNIA, Seinäjoki.

Tehtävän aloitus 3.5 tai sopimuksen mukaan. Tehtävä voidaan täyttää jo hakuprosessin aikana sopivan hakijan löytyessä.

Hakemukset 12.04.2021 klo 15.00 mennessä: www.seamk.fi/toihinseamkiin

Lisätietoja tehtävästä antaa kehitysjohtaja Arto Rautajoki puh. 040 830 0366, arto.rautajoki@seamk.fi

Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa

/wp-content/uploads/2018/01/into-logo.jpg

Into Seinäjoki Oy on Seinäjoen kaupungin kehitysyhtiö. Asiakkaitamme ovat aloittavat, kehittyvät ja alueelle sijoittuvat yritykset. Autamme asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään Seinäjokea entistä paremmaksi liiketoimintaympäristöksi.

www.intoseinajoki.fi

Tietosuojaseloste

Wordpress-sivustot toteuttaa Myynninmaailma Oy. Tampere, Oulu ja Seinäjoki.