Sosiaalityöntekijän toimi, psykiatria

Kauhavan psykiatrinen poliklinikka etsii moniammatilliseen tiimiinsä sosiaalityöntekijää!

Psykiatrian toimintayksikössä on haettavana sosiaalityöntekijän toimi.
Toimen alkusijoituspaikkana on Kauhavan psykiatrinen poliklinikka, jossa sosiaalityöntekijä toimii osana moniammatillista psykiatrisen osaamisen omaavaa työryhmää. Sosiaalityöntekijä arvioi potilaiden sosiaalista tilannetta ja toimintakykyä sekä tuen, avun ja palvelujen tarvetta.

Sosiaalityöhön kuuluu potilaiden ja heidän läheistensä tukeminen psykososiaalisen tuen keinoin sekä sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen soveltamalla lainsäädännön ja palvelujärjestelmän mahdollisuuksia elämäntilanteeseen. Lisäksi sosiaalityöntekijä toimii sosiaalityön asiantuntijana potilaan hoidossa ja kuntoutuksessa.

Sosiaalityöntekijän työ pitää sisällään vastaanotto- ja verkostotyötä sekä yhteistyötä eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Psykiatrian toimintayksikössä työnohjaus- ja koulutusmahdollisuudet ovat erinomaiset.

Kelpoisuusehtona toimeen on sosiaalityöntekijän pätevyys (laki 817/2015). Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja.

Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja sairaanhoitopiirin säännösten mukaisesti. Toimen täytössä voidaan noudattaa koeaikaa.

Hakemus täytetään ja lähetetään sähköisesti kuntarekryn kautta.