Lääketyöntekijä

Seinäjoen keskussairaalan sairaala-apteekki tuottaa asiakkailleen laadukkaita ja turvallisia lääkehuollon ja kliinisen farmasian palveluja kustannustehokkaasti potilasturvallisuusnäkökohdat huomioiden. Asiakkaitamme ovat erikoissairaanhoidon yksiköt ja lähes kaikki sairaanhoitopiirin alueen perusterveydenhuollon yksiköt. Sairaala-apteekissa työskentelee 22 työntekijää.

Seinäjoen keskussairaalan sairaala-apteekissa on haettavana lääketyöntekijän toimi.

Toimen haltija osallistuu lääketyöntekijöiden työtehtäväkiertoon. Työtehtäviin sisältyvät mm. lääkkeiden vastaanottaminen ja hyllytys, osastojen lääketilausten keräily, lääkepalautusten käsittely ja lääke- ja solunsalpaajavalmistuksen avustavat tehtävät sekä älylääkekaappien täytöt osastoilla. Lääketyöntekijöillä on myös henkilökohtaisia vastuualueita.

Kelpoisuusehtona on toimeen soveltuva alan ammatillinen perustutkinto ja käytännön kokemuksella hankittu pätevyys lääkealalta. Arvostamme kiinnostusta toiminnan kehittämiseen sekä oma-aloitteista ja palvelualtista työotetta.

Tiedusteluihin vastaa sairaala-apteekkari Päivi Tiippana, puh. 050 474 4779. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)epshp.fi.

Lue lisää ja hae 4.8. mennessä