Projektikoordinaattori

Etelä-Pohjanmaan liitto hakee ajalle 1.10.2019-31.7.2020 määräaikaiseen työsuhteeseen projektikoordinaattorin sijaista toteuttamaan ja koordinoimaan kahta Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta rahoitettua kansainvälistä hanketta:

MAMBA (Maximised Mobility and Accessibility of Services in Regions Affected by Demographic Change) -hankkeen tavoitteena on edistää harvaan asuttujen alueiden saavutettavuutta lisäämällä kuljetusalan toimijoiden ja päättäjien kapasiteettia vastata taloudellisiin ja demografisiin haasteisiin.

CO2MMUNITY (Co-producing and co-financing renewable community energy projects) -hankkeen tarkoituksena on kehittää uusiutuvan (aurinko-, maa-, vesi- ja bioenergia) yhteisöenergian hyödyntämistä maakunnassa. Yhteisöenergialla tarkoitetaan esimerkiksi paikallista uusiutuvan energian lämmöntuotantoa, joka on paikallisten yhteisöjen yhteistyön aikaansaannos.

Kansainvälisissä hankkeissa toimitaan yhteistyössä alueellisten ja eurooppalaisten kumppaneiden kanssa sekä suunnitellaan ja toteutetaan hankesuunnitelmien mukaisia tavoitteita ja toimenpiteitä. Hanketyöhön kuuluu sidosryhmäyhteistyötä alueella ja hankekumppaneiden kanssa, kirjallisten raporttien laadintaa, viestintää sekä kokouksien ja tilaisuuksien järjestämistä. Hankkeiden työkieli on englanti.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, perustietoa Euroopan unionin toiminnasta, kokemusta kansainvälisten hankkeiden toteuttamisesta ja hallinnoinnista, hyvää kielitaitoa (englanti), viestintä- ja verkostoitumistaitoja sekä tietoteknistä osaamista. Tehtävä edellyttää matkustusvalmiutta. Hakijalle luetaan eduksi maakunnan, hankkeiden toimialojen sekä yhteistyöverkostojen tuntemus.

Palkkaus on KVTESin mukainen ja määräytyy kokemuksen ja koulutuksen perusteella. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävään valitun osalta noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Maakuntajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava perjantaihin 13.9.2019 klo 12.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi tai postitse osoitteella Etelä-Pohjanmaan liitto/kirjaamo, PL 109, 60101 SEINÄJOKI. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa

/wp-content/uploads/2018/01/into-logo.jpg

Into Seinäjoki Oy on Seinäjoen kaupungin kehitysyhtiö. Asiakkaitamme ovat aloittavat, kehittyvät ja alueelle sijoittuvat yritykset. Autamme asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään Seinäjokea entistä paremmaksi liiketoimintaympäristöksi.

www.intoseinajoki.fi

Tietosuojaseloste

Wordpress-sivustot toteuttaa Myynninmaailma Oy. Tampere, Oulu ja Seinäjoki.