Projektisuunnittelija

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset kehittävät ja tukevat alueillaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminta vaikuttaa alueiden elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin ja ihmisten hyvinvointiin.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta ELY-keskuksesta. ELY-keskusten asiakkaita ovat alueella asuvat, toimivat ja liikkuvat ihmiset, yritykset ja yhteisöt – kaikki, joihin keskusten toiminta ja palvelut vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti. Asiakkaiden tarpeet muodostavat keskusten toiminnan lähtökohdan.

Projektisuunnittelija (2 paikkaa)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on E-vastuualueen yritys- ja työvoima -yksikössä haettavana kaksi projektisuunnittelijan määräaikaista tehtävää. Kiinni työelämään hankkeen tavoitteena on tukea asiakkaiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille ja kehittää kohderyhmän työllistymistä tukeva verkosto ja yritysyhteistyötä. Hankkeessa oleva asiakas kulkee aktiivisesti tuettuna hankepolkua pitkin kohti palkkatyösuhdetta. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä kuntien työllisyyspalvelujen kanssa muun työllisyydenhoidon verkoston sekä alueen yritysten kanssa. Hankkeen toisena tavoitteena on etsiä työvoiman saamisesta ja rekrytointiongelmista kärsivien yritysten tarpeisiin sopivia työntekijöitä.

Kiinni työelämään -hankkeeseen (ESR-hanke) haetaan KAHTA PROJEKTISUUNNITTELIJAA, jotka vastaavat asiakastyöstä. Projektisuunnittelija valmentaa sekä ryhmä- että yksilöohjauksella kohderyhmään kuuluvia työttömiä asiakkaita työn, koulutuksen ja työllistymisratkaisun löytämiseen sekä tekee tiivistä yhteistyötä hankkeen ostopalvelujen tuottajien kanssa. Projektisuunnittelija neuvottelee eri sektorien työnantajien kanssa asiakkaiden työllistymiseen liittyvistä toimenpiteistä (palkkatuki, työvoimakoulutus jne.). He myös etsivät asiakkaille täsmähaulla työmahdollisuuksia.Työssä tarvitaan ihmisläheistä ja ratkaisukeskeistä työotetta. Projektisuunnittelijat edistävät alueella ESR-hankkeen toteutumista yhteistyössä AIMO-hankkeen, ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa.

Tehtävän sijoituspaikka on Seinäjoki.

Hakijalta odotamme tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai vähintään opistoasteen tutkintoa sekä työkokemusta ohjausalan tehtävistä. Arvostamme hakijan kokemusta ja osaamista asiakaspalvelutyöstä, monialaisesta verkostotyöstä, yritysyhteistyöstä sekä verkostojen että työllisyyden hoidon palvelujärjestelmän tuntemusta. Odotamme hakijalta TE-palvelujen tuntemusta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja tiimityöhön. Työssä tarvitaan lisäksi joustavuuttta sekä organisointi- ja paineensietokykyä. Tehtävät edellyttävät liikkumista, joten ajokortti on välttämätön.
Tehtävässä tarvitaan erinomaista suomen kielen taitoa sekä riittävää englannin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Tehtävä sijoittuu ELY-keskuksen palkkausjärjestelmässä vaativuustasolle E08. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta 2853,84 euroa/kk sekä henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvasta palkanosasta (5 – 45 %). Palkkauksessa otetaan huomioon palkkausjärjestelmän siirtymäkauden säännökset.
Liukuva työaika, työnantajan tukema lounas-, kulttuuri- ja liikuntaetu.

ESR-hanke päättyy tai sopimuksen mukaan
liukuva työaika
Määräaikainen (yli 12 kk). Alkaa 1.9.2019, tai sopimuksen mukaan.
Virka on viraston yhteinen.
ID: 32-451-2019

Hakuohjeet: Hakuaikaa 12.08.2019 klo 16:15 saakka. Internet: https://haku.valtiolle.fi/Public/Apply.aspx?guidAssignment=ac164344-9214-4dda-aa47-7fbe0f4d038f
Voit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksen oheiseen osoitteeseen. Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.
Postitse: Kirjaamo, KEHA-keskus PL 1000 50101 Mikkeli

Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa

/wp-content/uploads/2018/01/into-logo.jpg

Into Seinäjoki Oy on Seinäjoen kaupungin kehitysyhtiö. Asiakkaitamme ovat aloittavat, kehittyvät ja alueelle sijoittuvat yritykset. Autamme asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään Seinäjokea entistä paremmaksi liiketoimintaympäristöksi.

www.intoseinajoki.fi

Tietosuojaseloste

Wordpress-sivustot toteuttaa Myynninmaailma Oy. Tampere, Oulu ja Seinäjoki.