Tietohallintojohtaja

Seinäjoen kaupungin keskitetyt tietohallinnon palvelut kuuluvat talouspalveluiden tietohallinnon tulosyksikköön. Yksikön päällikkönä tietohallintojohtaja johtaa ja kehittää yksikköä ja vastaa sen taloudesta ja sidosryhmäyhteistyöstä. Tietohallintopalveluiden...

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Yrittävä ja aktiivinen Seinäjoki on tutkimusten mukaan kärkikaupunki asuntotuotannossa, työpaikkakehityksessä, väestönkasvussa, yritysyhteistyössä ja asukastyytyväisyydessä. Seinäjoen kaupunki hakee Sivistys- ja hyvinvointijohtajaa Sivistys- ja hyvinvointijohtaja...

Hammashoitajan toimi

Seinäjoen kaupungin Suun terveydenhuollossa on haettavana hammashoitajan toimi. Toimen sijoituspaikka on Seinäjoen hammashoitolat. Haemme hammashoitajaa, joka on kiinnostunut monipuolisesta hammashoitajan työnkuvasta suun terveydenhuollossa. Hammashoitaja osallistuu...

Kirjanpitäjä

Seinäjoen kaupunki hakee taloushallintoon kirjanpitäjää vakituiseen työsuhteeseen. Kirjanpitäjän ensisijainen tehtävä on laskujen kierrätys ja Rondon pääkäyttäjänä toimiminen Seinäjoen kaupungin taloushallinnon yksikössä. Henkilö toimii kolmen kirjanpitäjän tiimissä,...

Johdon sihteeri

Johdon sihteeri työskentelee terveydenhuollon tulosalueen hallinnossa. Tehtävät koostuvat hallinnollisista tehtävistä, tiedonhallinnasta ja raporttien tuottamisesta, viranomaislausuntojen valmisteluista, erilaisten tilaisuuksien järjestämisestä sekä kommunikoinnista...

Sairaanhoitaja

Seinäjoen kaupunginsairaalan akuuttiosasto toimii Y-talossa. Akuuttiosastolla hoidetaan äkillisesti sairastuneita, lyhyttä sairaalahoitojaksoa vaativia potilaita. Osastolla on 40 sairaansijaa. Pätevyysvaatimuksena sairaanhoitajan toimeen on terveydenhuollon...